Gwarancja

Sprzedawca gwarantuje, że towar dostarczony pierwszemu nabywcy posiada  36 miesięczną  gwarancję  dla klienta detalicznego oraz 12 miesięczną dla klienta  komercyjnego tj: działalności gospodarczej na wady materiałowe i fabryczne liczone od daty dostawy lub montażu.

UWAGA:  Gwarancja 12 miesięcy  dla użytku Komercyjnego/ Firm

Gwarancja 3 lata: ( 36 miesięcy),

 • Wanna stalowa LAVA oraz schody i podesty
  Gwarancja obejmuje wady techniczne spowodowane wadami produkcji oraz materiałowymi, gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w wyniku wadliwej  eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi  producenta oraz warunkami użytkowania, uszkodzenie mechanicznego i zarysowania  powłoki malarskiej. Farba żaroodporna dla wybranych modeli  odporna jest na temperaturę ognia i żaru do  650 stopni Celsjusza.
 • System sterowania i pompy
  Gwarancja obejmuje wady techniczne spowodowane wadami materiałowymi i / lub produkcyjnymi.
 • System hydromasażu  LAVA  Start/ stop start
  Gwarancja obejmuje  wady materiałowe i / lub produkcyjne na złączach, instalacji, dyszach, sterowaniu, pompie. Trwałość pompy powietrza maksymalna  600-800 Rh. Gwarancja nie obejmuje i nie dotyczy drobnych rozszczelnień eksploatacyjnych możliwych do usunięcia przez lokalnych dostawców usług lub w zakresie własnym.
 • Oświetlenie LED Podwodne IP7X z pilotem
  Gwarancja  nie obejmuje “części eksploatacyjnych”, takich jak baterie, lampa i źródło światła, uszkodzeń mechanicznych, wadliwej eksploatacji. Pilot lampy led  nie jest wodoodporny. Lampy INOX basenowe gwarancja 12 miesięcy.
 • Palenisko stalowe: gwarancja  nie  obejmuje tego produktu
 • Wanna Termalna
  Powstałe  naturalne przebarwienia  i zmiany kolorów , osady, zmiany  struktury  spowodowane przez promieniowanie UV ,działanie solanki, działanie siarki ,ziół , ognia, nie są objęte gwarancją i wymagają podstawowej  konserwacji. Stal nierdzewna wymaga konserwacji  minimum 12 razy do roku preparatem profesjonalnym do konserwacji stali nierdzewnej.

Gwarancja podstawowa  nie obejmuje:

 • Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych  wadliwym użytkowaniem,  dodatkowymi i wtórnymi  uszkodzeniami spowodowanymi przez nieostrożne użytkowanie, nieprawidłowy montaż  przeprowadzony przez kupującego / zamawiającego,  po zerwaniu  plomb numerowanych serwisowych.
 • samodzielnej przebudowy, modyfikacji, zdarzeń losowych oraz zjawisk w tym  pogodowych  na które nie ma wpływy dostawca.
 •  obowiązkiem właściciela , kupującego lub zamawiającego jest podjęcie niezbędnych środków ostrożności, aby  zabezpieczyć produkt  przed jego uszkodzeniem lub czasowym zniszczeniem.
 •  Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad typowych dla produktów drewnianych  lub impregnowanych, dotyczy to ekspansji wilgoci, zmiany koloru przez UV oraz wodę i solankę, pęknięcia skurczowe itp; które  podlegają stałej kontroli właściciela / kupującego/ zamawiającego i ma wpływ na ich prawidłową  konserwację z wyprzedzeniem.
 • Wanny stalowe LAVA  nie są odporne na pełne i stałe zamarzanie wody umieszczonej wewnątrz wanny, szkody powstałe w wyniku zamarzania  które występują po dostawie, nie są objęte gwarancją, obowiązuje to zarówno przed instalacją, jak i po instalacji.
 • Wszelkie zauważone i niepokojące zmiany techniczne  lub użytkowe należy do 24 godzin zgłaszać i skonsultować mailowo lub telefonicznie  pod numer: +48 883 490 288  mail: biuro@wannytermalne.ploffice@thermaltub.com

Chemia i Solanka

Wanny stalowe INOX  LAVA odpornę są na stosowanie (wody z solanką uzdrowiskową ) tj: solanki w stężeniu od 0,5% do 3% oraz wody siarczkowe,  wody borowinowe i są odporne na  produkty chemiczne do podstawowego  czyszczenia  i dezynfekcji wedle zastosowania, nie dotyczy to elementów wykonanych z drewna które mają krótszą żywotność w cyklach użytkowych. Gwarancja nie obejmuje  napraw w reakcji rdzewienia na uszkodzonej powłoce  wanny lub w przypadku zacieków żelazowych z wody.

Montaż 

Odpowiedzialność za zakupiony towar spoczywa na zamawiających od dnia dostawy i jej  obowiązkiem jest upewnienie się, że montaż jest wykonany zgodnie  z instrukcją oraz przepisami. Kupujący/ Zamawiający  produkt  ma obowiązek  podłączyć oraz zainstalować  wannę termalna LAVA przez  uprawnionego elektryka oraz gazownika z aktualnymi uprawnieniami przed pierwszym uruchomieniem z potwierdzeniem pieczęcią oraz datą i godziną.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego montażu przeprowadzonego przez inne osoby /podmioty niż posiadające upoważnienie lub certyfikat dostawcy/producenta Wanien LAVA.

Zestaw Serwisowy:

Drobne naprawy serwisowe należy wykonać we własnym zakresie bez utraty gwarancji jeśli w terminie 5 dni dokonasz  zgłoszenia uszkodzenia mechanicznego powłoki lub drewna lub innego uszkodzenia. Jeśli naprawa będzie możliwa otrzymasz zestaw naprawczy z instrukcją zastosowania ,po jej wykonaniu musisz dostarczyć dokumentację zdjęciową do 3 dni lub przed pierwszym uruchomieniem. Przeczytaj uważnie instrukcje dołączone do zestawu naprawczego. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli chodzi o środki i czynności  które nie wymagają specjalistycznych umiejętności, należy je naprawić za pomocą “wsparcia telefonicznego” i mailowego serwisanta w zakresie własnym.

Koszty gwarancji:

 • Nie naliczamy żadnych kosztów serwisu, pracy lub częściami objętymi gwarancją. Ewentualne naprawy mogą być wykonane na miejscu ustawienia, montażu wanny lub u sprzedawcy. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się że produkt wymaga wizyty serwisanta. W przypadku pracy serwisanta poza zakresem gwarancji kupujący akceptuje koszty serwisowe opierając  się na doświadczeniu sprzedawcy i serwisanta w zakresie napraw po poinformowaniu o ich wartości.
 • Jeśli sprzedawca wymaga informacji dodatkowych: filmów, zdjęć, opisów aby ułatwić analizę sytuacji, kupujący powinien  zapewnić  taką dokumentację w innym przypadku nie zostaną podjęte czynności gwarancyjne i serwisowe.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do dostawy nowych towarów, naprawy lub % zwrot kwoty zakupu lub kosztów naprawy zgodnie z wyborem sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, dodatkowe szkody lub straty dla kupującego.

Call Now Button