Gwarancja

Sprzedawca gwarantuje, że towar dostarczony pierwszemu nabywcy posiada  36 miesięczną  gwarancję na wady materiałowe i fabryczne liczone od daty dostawy lub montażu.

UWAGA:  Gwarancja 12 miesięcy  dla użytku Komercyjnego.

Gwarancja 3 lata: ( 36 miesięcy),

 • Wanna stalowa LAVA oraz schody i podesty
  Gwarancja obejmuje wady techniczne spowodowane wadami produkcji oraz materiałowymi, gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w wyniku wadliwej  eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi  producenta, uszkodzenie mechanicznego i zarysowania  powłoki malarskiej. Farba odporna jest na temperaturę ognia i żaru do  850 stopni celcjusza.
 • System sterowania i pompy
  Gwarancja obejmuje wady techniczne spowodowane wadami materiałowymi i / lub produkcyjnymi.
 • System hydromasażu  LAVA  Start/ stop start
  Gwarancja obejmuje wycieki, wady materiałowe i / lub produkcyjne na złączach, instalacji, dyszach, sterowaniu, pompie.
 • Oświetlenie LED Podwodne IP7X z pilotem
  Gwarancja  nie obejmuje “części eksploatacyjnych”, takich jak baterie,lampa i źródło światła,uszkodzeń mechanicznych, wadliwej eksploatacji.Pilot lampy led  nie jest wodoodporny.
 • Palenisko stalowe
 • Wanna
  Powstałe przebarwienia  i zmiany kolorów spowodowane przez promieniowanie UV ,działanie solanki i ziół , ognia,  nie są objęte gwarancją.

Gwarancja podstawowa  nie obejmuje:

 • Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych  wadliwym użytkowaniem,  dodatkowymi i wtórnymi  uszkodzeniami spowodowanymi przez nieostrożne użytkowanie, nieprawidłowy montaż  przeprowadzony przez kupującego / zamawiającego.
 • przebudowy,modyfikacji, zdarzeń losowych oraz zjawisk w tym  pogodowych  na które nie mamy wpływu
 •  obowiązkiem właściciela , kupującego lub zamawiającego jest podjęcie niezbędnych środków ostrożności, aby  zabezpieczyć produkt  przed jego uszkodzeniem lub czasowym zniszczeniem.
 •  Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad typowych dla produktów drewnianych surowych lub impregnowanych, dotyczy to ekspansji wilgoci, zmiany koloru przez UV oraz wodę i solankę, pęknięcia skurczowe itp., Które  podlegają stałej kontroli właściciela / kupującego/ zamawiającego i ma wpływ na ich prawidłową  konserwację z wyprzedzeniem.
 • Wanny stalowe LAVA  nie są odporne na pełne i stałe zamarzanie wody umieszczonej wewnątrz wanny, Szkody powstałe w wyniku zamarzania  które występują po dostawie, nie są objęte gwarancją, obowiązuje to zarówno przed instalacją, jak i po instalacji.
 • Wszelkie zauważone i niepokojące zmiany techniczne  lub użytkowe należy natychmiast skonsultować mailowo i telefonicznie  pod numer: +48 883 490 288  mail: biuro@wannytermalne.pl   Office@thermaltub.com

Chemia i Solanka

Wanny stalowe LAVA odpornę są na stosowanie (wody z solą kąpielową  firmy SALCO Bochnia PL ) tj: solanki w stężeniu od 0,5% do 5% oraz  są odporne na  produkty chemiczne do podstawowego  czyszczenia  i dezynfekcji wedle zastosowania, nie dotyczy to elementów wykonanych z drewna które mają krótszą żywotność w cyklach użytkowych. Gwarancja nie obejmuje reakcji rdzewienia na uszkodzonej powłoce malarskiej wanny.

Montaż 

Odpowiedzialność za zakupiony towar spoczywa na osobie wykonującej montaż, a jej  obowiązkiem jest upewnienie się, że montaż jest wykonany zgodnie  z instrukcją. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego montażu przeprowadzonego przez inne osoby niż posiadające upoważnienie lub certyfikat dostawcy/producenta Wanien LAVA.

Zestaw Serwisowy:

Drobne naprawy serwisowe wykonasz we własnym zakresie bez utraty gwarancji jeśli w terminie 5 dni dokonasz  zgłoszenia uszkodzenia mechanicznego powłoki lub drewna lub innego uszkodzenie.Jeśli naprawa bedzie możliwa otrzymasz zestaw naprawczy z instrukcją zastosowania,po jej wykonaniu musisz dostarczyć dokumentację zdjęciową do 3 dni ;ub przed pierwszym uruchomieniem. Przeczytaj uważnie instrukcje dołączone do zestawu naprawczego. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli chodzi o środki i czynności  które nie wymagają specjalistycznych umiejętności, należy je naprawić za pomocą “wsparcia telefonicznego” i mailowego serwisanta.

Koszty gwarancji:

 • Nie naliczamy żadnych kosztów serwisu, pracy lub częściami objętymi gwarancją. Ewentualne naprawy mogą być wykonane na miejscu ustawienia, montażu wanny lub  u sprzedawcy. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się że produkt wymaga wizyty serwisanta. W przypadku pracy serwisanta poza zakresem gwarancji kupujący akceptuje koszty serwisowe opierając  się na doświadczeniu sprzedawcy i serwisanta w zakresie napraw po poinformowaniu o ich wartości.
 • Jeśli sprzedawca wymaga informacji dodatkowych: filmów, zdjęć, opisów aby ułatwić analizę sytuacji, kupujący powinien  zapewnić  taką dokumentację w innym przypadku nie zostaną podjęte czynności gwarancyjne i serwisowe.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do dostawy nowych towarów, naprawy lub pewien zwrot kwoty zakupu lub kosztów naprawy zgodnie z wyborem sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, dodatkowe szkody lub straty dla kupującego.
Call Now Button